Nieuw toegevoegd:

Scheiden: voorkom financiële strop bij einde fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap kan al eindigen voor de echtscheiding

De datum van het einde van het fiscaal partnerschap kan je zelf kiezen als je gaat scheiden. Financiële problemen kunnen worden voorkomen als je weet wanneer het fiscaal partnerschap eindigt.

Veel mensen weten niet wanneer precies het fiscaal partnerschap eindigt. De fiscus verbindt echter veel fiscale gevolgen aan het fiscaal partnerschap.

Dit kan een voordeel, of juist een nadeel inhouden als je gaat scheiden. Als de scheidende partners een verdeling afspreken op basis van een onjuiste einde datum van het fiscale partnerschap, kan dit onnodig financieel leed met zich meebrengen.

Automatisch bij huwelijk

Getrouwde stellen zijn automatisch fiscaal partners. Dit houdt in dat samen belastingaangifte wordt gedaan, zodat je daarmee fiscale voordelen kan behalen. De hypotheekrente kan bijvoorbeeld worden afgetrokken bij de partner die het hoogste inkomen heeft. Dat is het voordeligst. In bepaalde omstandigheden kan dit bij scheiding al veel eerder eindigen dan de datum van de scheiding zelf.

Wanneer einde fiscaal partnerschap bij echtscheiding?Featured image

Aan twee vereisten moet zijn voldaan:
1. Als je niet meer op het zelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.
2. De echtscheiding of de scheiding van tafel en bed is aangevraagd bij de rechtbank.

Hoe werkt dat in de praktijk

Als bijvoorbeeld een van beiden al is verhuisd en de scheiding is ook al aangevraagd, dan blijf je toch fiscaal partner als de inschrijving bij de gemeente nog op het gezamenlijke adres is. Voordeel is dat de hypotheekrente aftrekbaar blijft bij het hoogste inkomen. Nadeel is wel, dat allerlei toeslagen nog niet worden toegekend, zoals huursubsidie. Als juist was gerekend op deze fiscale gevolgen, kan dit leiden tot financiële problemen en extra spanning ronde de scheiding.

Inschrijving gemeente belangrijk

Het gaat er dus niet alleen om dat je niet meer in hetzelfde huis woont, ook de inschrijving bij de gemeente mag niet meer op het zelfde adres zijn. Een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding kan je met behulp van een advocaat aanvragen bij de rechtbank.

Zelf kiezen

In het jaar dat je bent gescheiden kan je dus nog het hele jaar fiscaal partner blijven als je dat wilt. Het kan ook meteen al eindigen, zelfs nog maanden voordat je gescheiden bent. Je kunt hier dus zelf een keuze maken als je gaat scheiden. Maar bedenk wel, dat een voordeel voor de ene partner meestal een nadeel inhoudt. Mocht je twijfelen of je nog fiscaal partner bent, neem dan altijd contact op met de belastingdienst om navraag te doen.

%d bloggers liken dit: